Maiestăţii sale, şefului tribului Nâmor, din Tandanica de Sus, Dragului meu Fan Muu Fan, ce se Băses’cu El.

Nu v-m scris dimult, Maistati. Motivu-i cî am tare mult di lucru. În sfîrşît, Partidu Libral, pi cari-l conduc o cîşligat alegirli la primria Chişnăulu, datoritî la Coloniţa me. Dorin a neu iar îi primaru Capitali. Drept cî dacî nu făcem noi turizmu electural pi cari l-am făcut şî la alejerli lu Băsescu, nu falsificam vro patru zeci di mii di voturi, ap Dodon iara deamuia primar. Da iaca cu ajiutoru lu Filat, Plahotniuc, Ciocan şî tătă Europa, America, Africa, Asia, Romnia, Coloniţa şî Durleştiu, Dorin, Slava Domnului îi pimar-pimar, pe încî patru ani. Partidu Libral are 17 mandate în consiliu municipal, n-avem majoritati, da o sî ni discurcăm. Ori cu majoritati, ori farî oricum Dorin n-o făcut nicî în oraşu ista şî niş n-a sî facî. Asta ci ţîni di Librali…

Niata ştii cî eu di 20 di ani îs în politicî şî dacî nii-ni trebuieu… funcţii… ori posturi…, iaram şî eu amuia pi la Bosfor ori Dardaneli, cu burta la soare, da aşă… ma duc şî eu la fluviul Bîc, ma scald oleacî în apa curăţită de Dorin cu tuburile de la staţia de iepurari, ma bronzez şî ma apuc iar di lucru.

Pe 28 iunie am pus flori la chetroiu di PMAN şî am comimrat ca zî di doliu a 71 aniversari di la Ocuparea Basarabiii di cătri Ruşşş. O grăit secretaru organizaţiii de partid al PCUS din RSSM, di la USM, tov Ion Gadîrka, tov. Valeriu Saharnean, absolvent al şcolii superioari di PCUS din Leningrad, KGB-istu Anatol Şalaru, şî alţî. Tăţi coleji amuia cu mini. Ni-o ascultat: vreo cîţiva copii gușați, debili mintal, congenitali, mongoloizi, hidrocefali, ultimii doi miniștri, plecaț la pescuit ca să aibă cu ce hrăni poporu, da au cazut in rîu șî nu mai pot fi recuperaț pentru a fi repuș in funcții, căci rîul în care au cazut s-o varsat în prapastie cu maluri, cu salcii, cu tot. La granițe, vecinii învinș altădată, profitînd de slăbiciunea regelui si a impărăției, mutau pietrele de hotar pe furiș, noaptea, din populația imensî nu a ramas in țară mai nimeni… Asta nu eu am scris, cî ni so făcut rău şî m-am culcat oleacî, Dina nuşş ci-o scris…

Tot pi 28 iunie Pavliceno li-o cerut ruşşşlor 30 di miliardi di dolari. Recompensî di ocupaţîi. Maladeţ! Cu Vitalea treci şî marea! Dac’ar fi tăţi ca Vitalea, ooo!!! Ruşşşî ar rupi cuiu cu noi. Tre sî ni deii mai răpidi bani, cî doi ani în urmî iarau 27 miliardi, un an în urmî 28 miliardi, da anu ista o crescut la triizăci!!! Sî-i deii chiar amuia! Tăţi trizăci şî sî nu sî jioaci cu mini şî Vitalea!

Tot pi 28 iunii, Filat s-o dus sî sî odihnescî la Bosfor şî Dardaneli. El aşă sî hodineşti. Pi strîmtoari. Puni un chicior pi Europa, altu pi Asia, da la nijloc bagî… Mai nu m-am scapat cu vorba şî iar iaram sî fac scandal. Cî el cu Plahotniuc s-o sfădit, l-o făcut „păpuşar” pi Plahotniuc, da Plahotniuc, maladeţ, nu s-o coborît la nivelu lu Filat şî nu l-o numit „contrabandist, ţigareta 1, tigareta 2, ţara IPTEH”. Da iara cît pi cît sî-i zîcă, da s-o ţînut şî nu i-o zîs. Maladeţ!

Şî tot pi 28 iunii, Lupu i-o răspuns lu Filat cî el o avut copchilărie fericită şî cî pintru el nr 1 îi Moldova. Drept cî eu n-am înţeles ci-o vrut Lupu sî spunî, adica eu am înţeles ci-o vrut el, da lumea n-o pre înţeles, cî di fapt lumea nu pre înţelege ci vre Lupu, da di data asta Lupu cu Filat sî bat pintru cini-i pi primu loc în Moldova. Tari-s proşti. Ii nu-nţeleg cî pi primu loc îs eu, pi doi îi Dorin, pi trii îi Plahotniuc, ş-ap pi patru aghe, aghe vini Lupu cu Filat. Nu-i nicî, îs tineri, or tragi la sorţi ş-om vide noi cui i-a chica locu patru.

Asta-i tăt pi az. Scris în româna (neridactatî) a lu Ştefan Cel Mare. Data viitoare am sî scriu în moldovneasca lu Băsescu.

Al vostru,

Mihai Cel Înţelept (iaca aici nu ştiu, nu trebuia sî scriu cu Î din A?)

28 iunii 2011,

Bas Arabia, pamînt rumnesc.

Anunțuri